El ple extraordinari també va aprovar aplicar una moratòria de sis mesos a l'ordenança de terrasses que havia d'entrar en vigor aquest 21 de juliol. Els establiments havien tingut sis mesos, des de la seva aprovació al desembre, per adaptar-se a la normativa, però la coincidència amb la temporada turística ha ampliat aquest període transitori fins al 31 de desembre d'enguany. «Ara no és el moment de causar desgavell ni perjudicis als restauradors i comerciants», va explicar l'alcaldessa.