L'associació Humana Fundación Pueblo ha recuperat més de vuit tones de tèxtil a Castelló d'Empúries per a una finalitat social i ambiental.

L'entitat ha recuperat en concret 8.329 quilos de tèxtil usat durant el primer semestre del 2019. Aquest registre equival a 17.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades allargant el cicle de vida útil.

Les donacions procedeixen dels contenidors verds situats en llocs de fàcil accés, on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no s'utilitzen, però estan en bon estat i poden tenir una segona vida. El servei és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.

Un 85% de la roba es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. De les peces tractades, un 52% es destina a la reutilització - el 13% a les botigues de moda sostenible d'Humana i el 39% s'exporta, principalment a l'Àfrica, on és venut a preus baixos- per generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

Un 37% es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes. Un 2% són residus impropis que es posen en mans de gestors autoritzats i el 9% no es pot reutilitzar ni reciclar i s'envia a un centre de tractaments de residus per a disposició final.