L'associació ATTAC Baix Ter i Baix Fluvià demana que l'Ajuntament de l'Escala protegeixi la casa del passeig Lluís Albert, 4-5, antiga propietat de la família de Caterina Albert i Paradís, l'escriptora Víctor Català. La propietat ha d'anar a terra per construir un bloc d'apartaments de luxe.

Des de l'associació posen de manifest que alguns sectors no entenen que no es protegeixi una vivenda que està catalogada per la Generalitat a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura, «especialment quan el mateix Ajuntament nomena un regidor de Patrimoni».

L'empresa promotora ADN publicita des del web i a la pròpia façana de l'edifici la venda dels apartaments, just en l'any que es compleixen 150 anys del naixement de l'escriptora.

«Correspon descaradament a una falta de sensibilització vers el patrimoni arquitectònic històric i artístic de la vila de l'Escala i al mateix temps contravé la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes», lamenten des de l'associació. Posen de manifest que « l'atermenament aprovat pel municipi de l'Escala, la casa en qüestió es troba afectada per a la servitud de protecció (línia rosa segons els plànols d'atermenament del Ministeri per a la Transició Ecològica)». Al seu entendre la casa de la torre dels Albert només pot ser rehabilitada conservant la mateixa volumetria, alçada i superfície de les construccions existents. O bé, en cas que s'enderroqui «caldrà conservar la servitud de protecció del plànol d'atermenament del Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern espanyol.» Per aquestes raons, consideren que «és ben clar que la promoció que s'està fent és totalment il·legal i l'Ajuntament, com a garant de la funció pública i de l'ordenament jurídic, ha d'actuar conseqüentment».

L'associació demana a l'Ajuntament que es revoqui la llicència d'enderrocament i de nova construcció per la seva il·legalitat i que es demani als promotors que retirin la pancarta.