Els carrers del barri que voreja les primeres platges d'Empúries de l'Escala presenten una imatge allunyada de l'idílic litoral. Presenten un molt mal estat amb un asfaltat deficient, sots i sense voreres. L'Ajuntament va aprovar un pla d'urbanitzacions l'any passat en el qual aquest sector és una de les prioritats però, mentrestant, els carrers presenten una imatge d'abandonament en una de les principals zones turístiques.

Per la primera línia d'Empúries milers de persones passegen diàriament pel passeig litoral entre pins i platges. A pocs metres s'hi troben diversos carrers com el Palanca, carrer Coves o carrer Júlia, on la imatge és de vials amb un ferm totalment irregular, sots, voreres a mitges o mig desaparegudes i sense enllumenat públic. L'accés als cotxes està limitat als veïns en un sector on conviuen alguna primera residència amb altres ocupades part de l'any.

El pla d'urbanitzacions situa aquest sector en la segona posició després del Riuet. Però mentre no s'aborda una urbanització del sector tampoc s'hi fan actuacions mínimes per evitar la mala imatge i el perill de l'estat del ferm.

Alguns dels veïns han tramès múltiples queixes a l'Ajuntament i lamtenen que no se'ls hagi escoltat. Demanen un manteniment mínim per acabar amb els sots i asfaltar de forma correcta els carrers.

El sector que ocupa la primera posició al pla és també a Empúries, al Riuet, on els vials no estan ni asfaltats.