La Generalitat va portar a terme diumenge una batuda de senglars als Aiguamolls de l'Empordà, a la zona a l'entorn del camí de Can Comas, per reduir la població en aquet punt.

La batuda va obligar a restringir l'accés a un tram del camí de Can Comas i el camí del mas de Can Peret de la Gallinera (Can Garriga).

La Societat de caçadors Empòrium van ser els encarregats de la batuda de senglar per controlar la colònia d'aquests animals a la zona de Can Garriga.

Els senglars i les daines són dues de les poblacions que troben refugi dins els espais del Parc Natural dels Aiguamolls i es realitzen controls de població.