L'adjudicació del servei de recollida d'escombraries. Tres empreses han presentat un recurs a l'adjudicació que va fer al maig el govern de Jordi Masquef (Junts). Ho feia després de resoldre anteriors recursos. Ara de nou s'està a l'espera que el Tribunal de Contractes de Catalunya prengui una decisió. El nou govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) admet que la neteja a Figueres és una de les principals problemàtiques i són conscients que té greus mancandes. La resta de serveis pendents d'adjudicar, enllumenat i parcs i jardins s'està estudiant.

Figueres intenta des de fa gairebé un any traspassar el servei de recollida de residus sòlids urbans, serveis de neteja viària i deixalleria municipal d'Ecoserveis que el presta amb una prorròga a una adjudictària nova.

Es va adjudicar l'any passat però dues empreses van presentar recurs. El mes de març es va anunciar que es desbloquejava després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desestimés recursos i al·legacions presentats per les dues empreses finalistes. A prinicipi de maig es va adjudicar el nou contracte a l'UTE Romero Polo-Valoriza. La licitació es va fer a l'octubre del 2018 amb una oferta per valor de 23,6 MEUR, a raó de 5,9 MEUR anuals.

Les empreses finalistes del concurs, FCC Medio Ambiente S.A, la UTE GBI Serveis, SAU i Sersall 95 i CESPA, han recorregut l'adjudicació del servei.

De nou, doncs, ha quedat encallat el concurs. El ple celebrat ahir va ratificar el decret d'alcaldia que resol remetre al Tribunal de Contractes l'expedient de contractació i tots els informes elaborats pels serveis tècnics en relació amb els tres recursos presentats.

La situació retarda una vegada més el canvi en el servei que es considera prioritari per resoldre la deficitària neteja a Figueres.

Queixes per la neteja

L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), va admetre que «entenem que és un repte per Figueres i és que pràcticament la majoria de queixes que rebem és per la neteja i és evident als ulls de qualsevol». «El govern n'és ben conscient» va dir Lladó, i per això s'han pres mesures com el pla de xoc per retirar males herbes, entre d'altres, engegat per resoldre la problemàtica.

El vicealcalde, Pere Casellas (PSC), va manifestar que esperen que hi hagi una resolució del Tribunal a mitja tardor.

Mentres no es disposi de la nova adjudicació s'ha d'anar prorrogant a l'empresa mixta de serveis, público-privada, Ecoserveis, a qui se li va acabar la concessió l'octubre de 2018.

Pere Casellas va informar també, a preguntes de l'oposició, que l'adjudicació del servei de parcs i jardins s'està valorant si es continua tirant endavant. Tant aquest com el servei d'enllumenat s'estan estudiant les diferents formes de prestar el servei, una de les quals és la municipalització del servei.