L'Ajuntament de Llançà té previst debatre sobre els usos futurs de la Casa Marly, l'antiga Residència de Temps Lliure de la Generalitat per la qual l'Ajuntament ha obtingut una concessió a 30 anys per 2,17 milions d'euros. ERC es mostra satisfeta amb la decisió i va retirar la proposta que demanava aturar l'acord.

ERC sol·licitava la suspensió de l'acord i tornar a obrir negociacions emparant-se en l'article 22 de la Llei de Patrimoni Cultural, que suposaria la cessió gratuïta de l'equipament. Durant el debat, l'alcalde, Francesc Guisset, va explicar que havia estat impossible milorar l'acord i li va recordar que ell tampoc ho havia aconseguit quan era alcalde, malgrat les conselleries depenien del seu partit.

Un cop transcorregut el debat els republicans van optar finalment per retirar l'esmena a la totalitat satisfets amb el compromís del govern de portar els usos a consulta popular.

La ratificació de l'acord de concessió es va acabar produint amb els vots favorables del govern i l'abstenció de l'oposició.

Tot i això, Cusí sosté que l'acord «afectarà molt les arques municipals» i que l'han tancat amb «una certa impulsivitat per oportunisme, amb total opacitat, i sense tenir en compte en cap moment l'oposició, tot i ser un tema tant transcendental».

L'acord és a 30 anys a un preu de 72.000 euros anuals. El govern obrirà a les parts o edificis ben conservats de forma immediata un centre cívic per a gent jove i un casal per a Gent Gran. Però el conjunt dels edificis tenen moltes altres possibilitats. L'alcalde diu que es buscarà la manera per deixar participar a la població de les decisions que es prenguin.

Can Marly figura a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada al centre de la població, entre els carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú. Són tres edificis i uns jardins. El seu darrer ús ha estat de Residència de Temps Lliure, un lloc de vacances a preus assequibles.