L'Ajuntament de Cadaqués va instar a tancar amb un decret a data 31 de juliol un local situat al carrer Miquel Rosset que es trobava pendent de llicència. El negoci, en sòl urbà no desenvolupat, requeria d'una autorització d'Urbanisme, que ha estat desfavorable i per això l'Ajuntament ha demanat cessar l'activitat.

Des del consistori han fet públics pels canals de comunicació municipals que el local està situat en sòl surbà no consolidat dins un pla de millora pendent de desenvolupar. En aquesta situació, «per tal de poder realitzar qualsevol activitat necessita que, prèvia presentació d'un projecte», Territori i Sostenibilitat «autoritzi l'ús provisional d'aquest sòl». Una vegada es disposa d'aquesta autorització es pot demanar la llicència d'obres i activitats. Amb data 27 de juliol Urbanisme va informar desfavorablement.