El govern de Figueres preveu impulsar l'equiparació salarial entre les plantilles de Fisersa i Ecoserveis. Segons va explicar el vicealcalde, Pere Casellas, es vol revisar el salari públic «dels que cobren menys», que en aquest cas és Fisersa, la qual cosa evitaria possibles tensions laborals per les desigualtats entre les dues plantilles. Ecoserveis s'encarrega de la recollida de residus, neteja viària, enllumenat i parcs i jardins.

La futura extinció de l'empresa mixta Ecoserveis -que arrossega dues pròrrogues- obligarà a traspassar els treballadors a l'empresa municipal Fisersa, on la plantilla té un salari inferior. Les condicions laborals ja van ser motiu de vaga a Ecoserveis el desembre del 2016 i principis del 2017, d'on en va sorgir el compromís entre Ajuntament i sindicats que es garintirien les condicions laborals del personal d'Ecoserveis que s'integri a Fisersa, així com que no es produïssin acomiadaments.

El govern va manifestar el passat mes d'agost la voluntat de proposar al Consell d'Administració de Fisersa que tiri en davant la valoració de llocs de treball perquè, donat el moment, es pugui impulsar la reclamada equiparació salarial «a l'alça» entre ambdues plantilles.

«No hi ha d'haver cap temença que es rebaixi el sou o s'acomiadi a ningú perquè precisament el que fan falta són mans. Els treballadors d'Ecoserveis no han de patir per la seva integració a Fisersa», va insistir Casellas. El vicealde, però, va reconèixer que «les limitacionss salarials són les que són» però que si en algun moment arriben a «flexibilitzar-se» i l'Ajuntament disposa de despesa, el govern municipal «serà el primer en voler tirar-ho endavant».

D'aquesta manera, es resoldria una de les principals reivindicacions laborals del personal municipal en els darrers anys i s'evitaria que es produís una segona vaga, com va succeir ara fa dos anys.

Pendents dels informes

El govern municipal vol participar de la municipalització dels serveis que fins ara presta Ecoserveis, però defensa que la seva viabilitat econòmica enfront de l'externalització s'haurà de consultar amb els tècnics de l'Ajuntament. «Tot dependrà dels informes», va dir Casellas.

D'altra banda, Ecoserveis s'ha prorrogat per tercera vegada a l'espera que es resolguin els recursos presentats contra l'adjudicació del contracte de recollida de residus i neteja viària al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.