Castelló d'Empúries ha començat les obres de rehabilitació de l’esplanada de la cara nord de la Basílica de Santa Maria on es deixarà constància de les troballes que s'han fet en les diverses excavacions arqueològiques. Està previst que peces d'acer evoquin les tombes i sitges que s'han localitzat.

Un dels objectius principals de l’actuació és endreçar l’estacionament de vehicles i mostrar la singularitat d’un espai amb gran densitat patrimonial.

El dilluns van començar les obres del projecte d’adequació de l’espai públic sota el campanar a la cara nord de la Basílica.

El solar va ser constituït durant el segle XX per una illa de cases que quedava separat per un corriol de les façanes del temple. Després de l’enderroc d’aquestes construccions va quedar l’esplanada actual en la qual ara s’hi portarà a terme aquesta actuació.

Els objectius principals de l’obra són endreçar l’estacionament de vehicles respectant el caràcter de l’espai patrimonial, adequar l’espai del terrer resultant de cobrir les excavacions arqueològiques controlant el drenatge de les aigües, assenyalar la tipologia de les troballes (tombes sitges i fosses) amb formalitzacions puntuals dels paviments, no intervenir en les instal·lacions urbanes perimetrals que ja estiguin en funcionament i ajustar el cost de les intervencions a una quantitat prefixada recollida en els pressupostos municipals.

L’actuació, per tant, és una remodelació de la plaça que permeti per una banda deixar constància de les troballes que s’han fet en les diverses excavacions arqueològiques dels anys 2006, 2017 i 2018 així com també reproduir part de l’estructura de les antigues construccions que hi havia: un pou, una canalització i el pati interior de les cases.

Unes peces aïllades d’acer corten evocaran les tombes i les sitges i els materials de pavimentació seran majoritàriament de llambordes, maó massís i bases granulars.

Al costat del carrer Pere Estany una pèrgola metàl.lica amb coberta natural d’enfiladisses sobre els perfils metàl·lics marcaran la franja destinada a l’aparcament de vehicles que quedarà reduït a set places. Per acabar es farà una petita zona enjardinada en representació del pati interior de les cases que hi havia hagut i es recuperarà el muret del corriol aflorat en les excavacions de 2006.

El projecte està signat per l’arquitecte Joan Falgueras Font i el temps previst de l’obra és de tres mesos.