L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'institut de la Jonquera impulsa un projecte socioeducatiu amb què busca combatre la segregació i el fracàs escolar, així com formar en el respecte i la integració. Des de l'AFA asseguren que cal una oferta educativa més àmplia que vinculi l'escola i l'institut i proposen la creació d'una Oficina Municipal d'Escolarització, reforçar la comunicació amb les famílies, un mediador escolar i la deslocalització de l'activitat de l'institut a altres equipaments del municipi.