L'hospital de Figueres ha incorporat una nova prova diagnòstica que permet saber quin tipus d'asma greu pateix el pacient. La prova, anomenada d'Esput, que fins ara només es realitzava en centres hospitalaris de Barcelona, permet saber amb exactitud de quin tipus es tracta. Això ajuda a orientar millor el tractament i personalitzar-lo en funció de cada malalt.

Per dur a terme aquesta tècnica, que dura una hora aproximadament, el pacient ha d'inhalar una substància que facilita l'obtenció d'una mostra d'esput procedent de la via aèria central i afavoreix que la persona expectori la mucositat que ve directament del pulmó. La mostra obtinguda es processa al servei d'Anatomia patològica del centre i en 48 hores es disposa del resultat, que concreta quin tipus d'inflamació té el pacient. Es preveu que cada any la unitat farà una cinquantena de proves com aquesta.

A més de permetre administrar el medicament més idoni per cada malalt i millorar-ne l'eficàcia, aquesta anàlisi suposarà un estalvi econòmic a llarg termini, segons defensa el centre. Alguns dels tractaments per a l'asma greu tenen un cost elevat i aquesta prova, en determinar el tipus concret d'inflamació que pateix el pacient, evitarà que es receptin en els casos que no són del tot necessaris. D'altra banda, l'hospital també disposa d'un nou aparell per realitzar proves de funció respiratòria, que permet mesurar la capacitat pulmonar dels pacients.