L'Ajuntament de Roses ha adjudicat les obres del projecte d'adequació paisatgística del rocam costaner de la punta de la Poncella amb formacions geològiques amb 300 milions d'anys d'història. La zona està recollida en l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya i reconeguda internacionalment pel seu valor per a la comprensió dels processos tectònics. Es farà accessible l'indret per poder-se visitar i s'hi crearà un petit itinerari.

El projecte té un pressupost de 111.963 euros i un termini d'execució de cinc mesos.

La zona se situa entre la carretera de Canyelles i el mar, des de la punta de la Bateria, connectant amb el camí de ronda fins al far.

Les roques granitoides que afloren a la zona de cisalla del Far de Roses, amb abundants enclavaments de quars diorita, representen part d'un batòlit o cos magmàtic solidificat en profunditat fa uns 300 milions d'anys.

Experts d'arreu del món que l'han visitat consideren que és un dels llocs millors i més accessibles. La salvaguarda i protecció dels afloraments rocosos de Roses és de gran interès per a la comunitat geològica catalana, estatal i internacional i respon a la voluntat municipal i de la comunitat científica especialista (Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona) per crear un «Espai de GEO conservació de Roses» accessible i didàctic.

Es retirarà la vegetació invasiva i terra sobreposada per retrobar els substrats de quarts. S'hi col·locaran elements d'accés com una escala i una passera sobre les roques i senyalització.