L'Ajuntament de l'Escala té prevista la compra d'una nova finca a l'entorn de l'església per tal d'enderrocar-la i anar esponjant l'entorn. Serà la tercera finca que es compra i s'enderroca per alliberar el voltant de l'edifici religiós.

La casa està situada al número 4 del carrer Església. L'Ajuntament, per dotar-la pressupostàriament, va aprovar una modificació de crèdit de 183.932 euros que incloïa la partida per a la compra de la nova finca.

Serà la tercera finca que es compra. El mes de maig es va enderrocar una edificació de 400 metres quadrats de planta baixa i pis al mateix carrer, el passatge de l'Església, 9, entre el temple i l'hostal El Roser.

El primer dels enderrocs executats es va fer el 2011 amb l'edifici de la Pluma. Aquella actuació va permetre ampliar la plaça del III Centenari, on es van situar jocs infantils.