L'Ajuntament de Figueres ha bonificat aquest any el 95% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a 38 habitatges cedits per a lloguer social a la ciutat. El 2017 n'eren 40 i el 2018 es van reduir lleugerament fins als 38 actuals, una xifra que s'ha mantingut fins aquest 2019.

Les dades constaten que l'evolució dels pisos que s'han beneficiat de l'exempció fiscal en els darrers tres anys s'ha estancat. La cessió de pisos de privats és un dels mecanismes que utilitza l'administració per completar l'insuficient parc d'habitatges socials a la ciutat.

«Els habitatges socials amb l'IBI bonificat s'han estancat i s'haurien de fomentar des de les administracions per donar a conèixer la iniciativa als propietaris», diu el regidor de Serveis Socials de Figueres, Jesús Quiroga. Per l'edil, en caldrien més perquè és «una possibilitat que dona resposta a les famílies i garantia als propietaris i fa entrar els pisos en el mercat».

Els immobles són gestionats per l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal, ja que l'Ajuntament de Figueres encara no disposa de l'Oficina Local d'Habitatge, una eina pròpia que pretén concentrar i gestionar el servei en l'àmbit municipal.

Actualment la borsa d'habitatge social té uns 60 pisos de propietat municipal i uns 20 més cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquests pisos es complementen amb els habitatges buits que els mateixos particulars posen a disposició de les administracions, però són dos «perfils» de lloguer social diferents.

Mentre que en el primer cas, el lloguer s'adapta en base als ingressos, en la segona situació s'estableix un preu mínim dins el lloguer de mercat, tal com matisa Quiroga.

L'equip de govern preveu en el Pla d'Acció Municipal potenciar les polítiques socials per oferir més accessibilitat a l'habitatge a col·lectius vulnerables amb pisos tutelats per a gent gran o joves. «La prioritat és que les persones que no poden accedir a un habitatge tinguin un sostre digne adaptat a les seves possibilitats i totes les iniciatives sumen», subratlla el regidor.

El govern vol ampliar el parc públic d'habitatges i arribar fins als 200. Per aconseguir-ho, s'impulsen mesures per reduir el nombre de pisos buits ,com ara aplicar un recàrrec del 50% en l'IBI en pisos desocupats. A més, també es radiografiaran els pisos ocupats il·legalment amb Mossos i Serveis Socials. «Hem d'analitzar la realitat per saber com actuar-hi», subratlla.