16 de novembre de 2019
16.11.2019
Diari de Girona

L'Escala urbanitzarà a Empúries, un dels sectors dels anys 70-80 sense planificar

Començarà pels Emperadors on els veïns hauran d'invertir 2,5 milions . S'actuarà al carrer Sàlvia i Camp Rabassa

16.11.2019 | 01:28

L'Ajuntament de l'Escala ha engegat els tràmits per abordar el pla per urbanitzar els sectors herència de l'urbanisme dels anys 70 i 80 sense planificar. L'any passat es va aprovar un pla amb les principals prioritats. El sector dels Emperadors, a tocar les ruïnes d'Empúries, és un dels més urgents i s'ha aprovat una partida de 2,5 milions al pressupost que en ser una unitat d'actuació sense desenvolupar han de pagar els veïns. També es faran obres al carrer Sàlvia i passatges Camp Rabassa 20 i 28. Aquí una part la paguen els veïns i la resta, contribucions especials del 85%.

El Riuet i els Emperadors són els dos sectors on primer s'ha d'actuar, segons el Pla aprovat l'any passat i els dos són a Empúries. Es comença pels Emperadors, on es va construir sense reparcel·lar. Els veïns han de tancar aquest tràmit per delimitar les parcel·les, espais comuns o zones verdes. 

El ple municipal ha aprovat la quota urbanística, un import de 342.458,09 euros. Són els costos de compensacions per la reparcel·lació que s'han de fer entre els diferents propietaris. La reparcel·lació implica que alguns perdin terreny perquè se situa en zona verda, per exemple, i altres, en canvi, no. Així, el procés de reparcel·lació consisteix a fer primer l'agrupació de les finques incloses dins de l'àmbit de reparcel·lació per després adjudicar a les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets respectius

I les quotes d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra urbanitzadora com les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.

Els carrers estan en molt mal estat.


Les obres, l'any vinent

L'any vinent començarien les obres que es calcula que tindran un cost de 2,5 milions i que en aquest cas, com que no es tracta d'una unitat d'actuació que no s'ha desenvoulpat mai hauran d'assumir els veïns.

També s'ha programat per a l'any vinent els carrers Sàlvia i passatges Camp Rabassa 20 i 28.

Una petita part està dins de la Unitat d'Actuació 157 i no s'havia fet la reparcel·lació en el seu moment, per tant, la llei marca que s'han d'aplicar quotes d'urbanització i el cost és cobert integrament pels propietaris de les finques, ha informat l'Ajuntament. A la resta del sector els veïns hauran de pagar el 8% i el 15 % restant l'Ajuntament.

Els treballs previstos tenen com a objectiu realitzar la urbanització dels carrers esmentats, consistent en la explanació, la pavimentació, les voreres, el sanejament, la xarxa de distribució d'aigua, gas, electricitat, enllumenat públic, conduccions telefòniques i de cable de TV, la senyalització i la pintura viària, encara que en l'actualitat es trobi que en algun tram s'hagin efectuat actuacions puntuals, per exemple, trams de voreres, pavimentació, entre d'altres.

El cost d'urbanització d'aquests carrers és de 340.000 euros. Estava previst fer les obres l'any passat, però la dificultat de ser un àmbit que inclou tant contribucions com quotes, el va endarrerir, segons fonts municipals. Ara s'haurà de tornar a adjudicar i l'objectiu és també començar l'any vinent.

El Riuet, encara pendent

Quedaran encara altres sectors, dels 70 en els quals es va dividir el terme a través del pla d'actuació, amb mancances importants pendents. És el cas del Riuet, on els veïns s'han queixat aquest any pel mal estat. Com es va informar, malgrat estar entre les prioritats, no serà al llarg del 2020.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook