Malgrat el canvi climàtic amb el corresponent escalfament global, el fred, curiosament hivernal en dies de tardor, ja és aquí i ens ha tornat a la crua realitat de la qual, amb més demagògia que encert, els nostres polítics municipals, els anteriors i els actuals, ens han volgut distreure l'atenció amb declaracions ( Parole, parole, parole, cantava la Mina) o amb actuacions que, la major part de les vegades no tenien cap més incidència que la mera notícia periodística de propaganda pre- o postelectoral.

Quan arriba el fred, com cantava Serrat, no només «s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers...», sinó que d'una manera molt menys poètica però molt més tràgica, arriben els talls del subministrament elèctric al barri del West side figuerenc, anomenat darrerament de Sant Joan i més històricament com a Gipsy town.

Sí, perquè malgrat els polítics i les seves propagandes electoralistes, les d'abans i també les actuals, almenys pel que hem pogut veure fins a la data d'avui, ni tan sols l'experiment polític de la polièdrica Guanyem Figueres, així com el del quadripartit, en aquesta qüestió, que hauria de ser una de les seves principals preocupacions, ha donat un resultat diferent al d'un zero a l'esquerra.

Amb el problema dels talls de llum al Culubret anem des de fa temps arrossegant una mala diagnosi que impedeix aplicar les mesures per evitar el greuge veïnal, i em sembla que no és tan difícil separar els actors a diferència del totum revolutum que es va practicant.

Les primeres víctimes: els veïns

Així, si com deia Jack The ripper, anem per parts, de manera ràpida podríem afirmar que les primeres víctimes són els veïns que, per causes alienes a la seva voluntat i responsabilitat veuen interrompuda la continuïtat d'un servei bàsic; que de manera semblant, qui pateix també negativament els efectes de les avaries és la companya subministradora Endesa la qual, a la pèrdua de beneficis per la reducció de facturació ha de sumar els danys a les instal·lacions.

Que uns i altres tinguin en compte que l'Ajuntament, malgrat es vulgui constituir en protagonista, no té competències ni inspectores ni sancionadores, i que aquesta funció correspon a Gencat.cat mitjançant l'aplicació del R eglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía que disposa les obligacions d'empresa i d'usuaris.

Que hi ha alguna cosa més? Doncs tenim tota una parafernàlia política per esbrinar-ho.