LÀrea Bàsica de Salut de l'Escala ha recuperat la figura del que es coneix com a infermera del programa Salut i Escola arran de la petició de l'equip directiu de l'institut El Pedró del municipi, després d'un parèntesi en què no s'oferia aquest servei.

Ara l'ABS està desplegant paulatinament les diferents accions que engloba aquest programa de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de promocionar la salut entre els adolescents. Es tracta la salut mental, com ara trastorns alimentaris, afectiva i sexual, estils de vida saludables i hàbis de salut, addiccions, violència i maltractaments segons el gènere.

L'objectiu del programa Salut i Escola és que el centre de secundària disposi d'una figura de referència en qüestions relacionades amb la salut, que faci d'enllaç entre docents, famílies i estudiants, i que també ajudi a detectar les problemàtiques que sorgeixen en l'alumnat. En cap cas es fan cures a la persona ni es resol cap situació.

A més, la tasca de la infermera de Salut i Escola és obrir un canal de comunicació directa amb els adolescents, facilitant-los l'accés a l'atenció sanitària de manera confidencial i privada sempre i quan no hi hagi perill per la integritat del menor.

L'atenció s'ofereix cada dos dimecres al mes durant l'hora del pati, quan la infermera es desplaça al centre per oferir el servei als alumnes dels quatre cursos d'ESO.

El curs escolar 2018-2019 els temes més consultats van ser, per aquest ordre, salut alimentària, maltractaments i violència i benestar emocional. El perfil de l'adolescent que va acudir a la consulta oberta és el d'una noia d'entre 14 i 16 anys.