L'Ajuntament de Figueres ha aprovat els plans de gestió de Fisersa Ecoserveis, que tindran un cost de 6,1 milions d'euros per garantir el servei en el període comprès entre aquest mes de gener i l'octubre de 2020. El cost per mantenir la societat de capital mixt, a l'espera que es desencalli el nou servei, inclou l'enllumenat públic, la deixalleria municipal, jardineria, neteja viària i recollida de residus. El conveni amb Ecoserveis caducava el 2016 i s'ha hagut de prorrogar en tres ocasions.

El pressupost de la despesa d'Ecoserveis per a aquest 2020 incorpora a més els costos de lloguer, recollida de residus i jardineria. El cost dels plans de gestió per aquest mateix període de l'any 2019 era de 5,9 milions d'euros. Precisament, l'augment es deu a la necessitat de llogar maquinària, ja que l'actual està obsoleta.

Així, es preveu el lloguer d'onze vehicles, dels quals sis són camions recol·lectors de residus, dos camions caixa oberta, una escombradora, un tractor i una camioneta per al servei de parcs i jardins. Es preveu per a aquest període de nou mesos un cost màxim de 211.272,33 euros perquè la ciutat estigui «mínimament neta», va explicar l'alcaldessa, Agnès Lladó.

L'actual maquinària d'Ecoserveis està envellida i obsoleta i el govern ja havia plantejat la necessitat de recórrer al lloguer per tal d'actualitzar-la i fer més eficient el servei.

A més, l'Ajuntament cedirà a Ecoserveis dos vehicles perquè els utilitzin els encarregats dels diversos serveis i així reduir els costos del lloguer. També s'incorpora un operari d'enllumenat a temps parcial durant tres mesos per a treballs de neteja i manteniment de l'enllumenat.

Respecte al nou contracte de parcs i jardins, es preveu que es pugui adjudicar «en els propers dies», tal com va dir l'alcaldessa, de tal manera que només s'injectaria la despesa proporcional. Paral·lelament, s'ultimen els tràmits amb l'objectiu de municipalitzar l'enllumenat públic, fins ara a mans d'Ecoserveis.

L'extinció d'Ecoserveis s'arrossega des de fa més de tres anys i l'Ajuntament va haver de prorrogar-ho després que el Tribunal de Contractes tombés l'adjudicació feta a l'UTE Romero Polo-Valoriza pels recursos presentats per la resta de licitadors.