El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera i l'associació CreatiBio organitzen una recollida de residus als Aiguamolls de l'Empordà dins el programa Libera per tal de millorar els hàbitats de les tortugues autòctones i conscienciar de la importància del reciclatge.

L'acció forma part del projecte «Padrins de tortugues», amb l'objectiu de millorar l'hàbitat de les diferents espècies de tortugues autòctones que viuen a la comarca de l'Alt Empordà i conscienciar de la importància de la recollida selectiva i el reciclatge de residus.

El projecte seguirà posteriors recollides a altres espais protegits de la comarca, així com diferents accions a les xarxes.

La mascota Natuga

Una de les primeres ha sigut la creació d'una mascota per al projecte, la Natuga, que acompanya les recollides realitzades.

La recollida es farà diumenge a les basses de la Garriga, al Parc Natural dels Aiguamolls.