Roses ha començat les obres de condicionament de la cuneta i del voral dret de la carretera de les Arenes, tasques que s'allargaran al llarg de tot el mes de març. En total, l'arranjament es realitza en un tram d'1,8 km de llargada i permetrà millorar l'evacuació d'aigua i la vialitat en aquest punt d'accés i sortida del nucli urbà. Tenen un cost de 24.000 euros.

Els treballs consisteixen en la neteja del voral dret de la carretera i la perfilació de la cuneta per extreure'n l'acumulació de terres i vegetació produïda amb el pas del temps.

Un cop enretirats els materials, s'anivellarà el voral, d'una amplada d'1,5 metres, per tal que aquest sigui transitable tant per a vianants com per a bicicletes, connectant així des de la caserna del Mossos d'Esquadra fins a la carretera de Cadaqués. D'aquesta manera, es milloren tant l'amplada com la visibilitat i la capacitat de desguàs de la carretera.