Els treballs de millora del pati del palau dels Comtes, la seu de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, han suposat la troballa d'algunes restes arqueològiques durant el seguiment que es porta a terme. Petits fragments de vidre, carreus o fragments de ceràmica són algunes de les peces que posteriorment s'analitzaran. El claustre de l'antic convent de Sant Domènec i el palau són dels segles XVI i XVIII. També s'han portat a terme recentment treballs arqueològics en un túnel i una cripta a l'antic convent de Sant Agustí.

Els treballs consisteixen en obres per a una nova pavimentació del claustre de l'antic convent.

Els treballs impliquen un seguiment arqueològic que porten a terme els arqueòlegs Anna Maria Puig i Joan Frigola. L'immoble és un BCIN-Monument Històric. També està inclòs al catàleg de béns immobles protegits del Pla Especial del Centre Històric (PECH) del POUM local. A més, el 2007 es van realitzar unes prospeccions arqueològiques amb georadar per documentar les possibles estructures existents al subsol.

Segons ha informat l'Ajuntament, d'entre tot el material remogut han aparegut «abundants fragments de ceràmica, diverses restes òssies de fauna, alguns fragments de vidre i carreus treballats de pedra grisa de diferents mides».

A les columnes de les quatre cantonades del claustre de l'antic convent hi ha inscrites les dates de la construcció: 1741,1742,1743 i 1787.

Les obres de millora van començar a mitjans de febrer i tenen una durada aproximada de cinc mesos. S'aniran recollint totes les restes que posteriorment s'analitzaran.

El convent dels dominics va ser el segon de la població, en substitució d'un primer convent medieval, fundat l'any 1317 a fora muralles per la part de ponent. Va quedar molt malmès durant la Guerra dels Segadors (1640-1652).

El centre històric de Castelló d'Empúries guarda al subsol nombroses restes arqueològiques de diferents períodes. A l'antic convent de Sant Agustí, per exemple, en la primera campanya arqueològica realitzada recerntment es van centrar en dues criptes i un túnel subterrani que es pretenen fer visitables.

Es van estudiar dues criptes funeràries a la nau central on es van recollir restes humanes. L'altre punt que es va analitzar va ser un túnel subterrani que està esmentat ja al segle XVII.