L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, critica que les entitats bancàries estiguin cobrant comissions per devolucions d'activitats o serveis que s'han suspès i ja s'havien fet els pagaments.

"Davant la situació que estem visquent, la majoria d'Ajuntaments hem hagut de suspendre serveis i actes culturals per alguns dels quals s'han de cobrar diners per avançat i ara els estem tornant (Inscripcions a Fires, Llar d'infants,...), moment que aprofiten els bancs (en el nostre cas Caixabank) per cobrar-nos comissions per les devolucions", diu l'alcalde de Bàscara.

Per això manifesta que "vull denunciar aquesta situació en que els bancs (els que van rebre 60.000 milions d'euros de diner públic i no en van tornar cap) aprofiten l'ocasió i fan negoci amb la vida i la mort de les persones. una vergonya".