10 de juliol de 2020
10.07.2020
Diari de Girona

L'Escala torna a licitar el servei municipal d'aigua, aturat pel recurs d'una empresa

L'Ajuntament va suspendre temporalment el concurs al febrer És un contracte pont d'un any mentre es construeix l'estació potabilitzadora

10.07.2020 | 00:01
L'Escala torna a licitar el servei municipal d'aigua, aturat pel recurs d'una empresa

L'Ajuntament de l'Escala ha tornat a treure a concurs públic el servei per la gestió i manteniment de l'abastament d'aigua potable al municipi, que havia quedat aturat pel recurs interposat per una de les empreses licitadores. El contracte té durada d'un any, prorrogable un més, i un pressupost de licitació de 814.000 euros. El servei serà un contracte pont mentre es construeix l'estació potabilitzadora d'aigua que es preveu fer a l'Escala i que ha d'acabar amb l'excés de ferro i manganès a les canonades del municipi.

L'entitat Proveïments d'Aigua SA-PRODAISA va interposar un primer recurs contra el plec de clàusules adminsitratives al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic publicades l'abril del 2019 a l'anunci previ del perfil del contractant de l'Ajuntament de l'Escala. La polèmica clàusula exigeix a les empreses licitadores haver prestat en cinc dels últims set anys servei d'abastament d'aigua en almenys dos municipis de més de 10.000 abonats.

L'organisme competent va estimar el recurs i va instar l'Ajuntament a justificar i publicar-ne l'informe justificatiu.

El consistori finalment va licitar el contracte al gener d'aquest 2020 i l'empresa va tornar a presentar recurs, en considerar que no s'havia produït cap canvi ni s'havien justificat els requisits de solvència tècnica.

El Tribunal va requerir la documentació al consistori, que per la seva banda va suspendre la licitació, i va acabar publicant l'informe tècnic.

Finalment, el Tribunal ha acabat desestimant el recurs, ja que considera que queda justificada la polèmica clàusula, i l'Ajuntament ha convocat de nou el concurs, amb termini per presentar ofertes fins el 29 de juliol.

1,7 milions

El valor estimat del contracte, incloent la possibilitat de pròrroga, és d'1,7 milions d'euros. El pressupost de licitació de 814.000 euros només té en compte l'import del servei d'abastament d'aigua, però el contracte també estarà integrat per altres prestacions: el cobrament de taxes de clavegueram (22.990 euros) i el servei de manteniment de comptadors i escomeses (154.880 euros).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook