L'equip de govern de Llançà ha aprovat pagar una indemnització de 253.000 euros a un veí a qui van enderrocar la casa després que ho dictés una sentència del TSJC l'any 2012. El cas es remunta a l'any 2003, quan l'ajuntament va atorgar al propietari de l'habitatge de la carretera N-260 entre Llançà i Portbou una llicència per fer-hi unes obres d'ampliació a un edifici ja existent. Les obres, però, van comportar la construcció d'un nou immoble, una veïna ho va denunciar i els tribunals li van donar la raó perquè el planejament no ho permetia. El propietari en va reclamar una indemnització de 480.000 euros però els informes, del 2017, van concloure que hi havia «coresponsabilitiat» amb l'Ajuntament i que els danys s'havien d'assumir a mitges. Tres anys després, el consistori n'ha aprovat el pagament.

La indemnització es va aprovar en la Junta de Govern extraordinària celebrada aquest mes d'agost i recull reclamar a les asseguradores que n'assumeixin la despesa. Els informes consideren acreditada la «relació de causalitat» entre el funcionament dels serveis municipals i el dany causat, per infracció de la normativa urbanística. Però també es considera que hi ha una «concurrència de culpes» entre l'Ajuntament i el propietari. El cas es va elevar a la Comissió Jurídica Assessora i l'ens va arribar a la mateixa conclusió.

La indemnització proposada, tal com es desprèn de l'acord de la junta de govern, contempla 358.791,05 euros per la reposició d'un habitatge de característiques similars, 43.705,88 euros per despeses relacionades amb l'enderroc i 4.000 mes per al lloguer d'un habitatge que substituís l'enderrocat. La indemnització total és de 406.496,93 euros, que en declarar-se corresponsabilitat l'Ajuntament ha d'assumir-ne la meitat (203.248,46 euros) més els interessos de demora (49.751,54?).

ERC, en un comunicat, recorda que Guillem Cusí (ERC, en considerar que es tractava d'una acció «dolosa, culposa o negligent greu». Per això critiquen que l'actual govern no emprengui aquesta via. Aquest mitjà ha intentat contactar amb l'alcalde del municipi, Francesc Guisset, però no ha obtingut resposta.