Empuriabrava ja té més de la meitat dels ponts de vianants reparats i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu que el 2022 s'hagi completat el projecte. Dels onze passos que creuen els canals de la marina, des del 2016 fins l'actualitat s'ha actuat sobre sis ponts i recentment el consistori ha aprovat el projecte per rehabilitar i elevar l'altura de dos més per tal de permetre el pas de vaixells més alts. Però encara hi ha la incògnita de què fer en aquells per on circula trànsit. L'elevat cost i qui l'hauria d'assumir són encara els esculls que enroquen l'elevació de tots els ponts de la marina.

Des que es van construir els ponts juntament amb els canals als anys setanta no s'hi havia fet cap actuació important. La degradació era motiu de queixa dels veïns però l'Ajuntament no hi tenia les competències i no hi va poder començar a actuar fins que després d'anys de litigis es va resoldre que era competència seva. Els 23 quilòmetres de canals són gestionats per una concessionària.

Així, l'Ajuntament va començar a reparar els cinc ponts curts per a vianants, que estaven visiblement degradats, amb un pressupost cadascun de 35.000 euros, i el 2019 es va actuar en un dels sis ponts llargs (al sector Llobregat), l'únic que s'ha elevat uns 80 centímetres perquè hi passin embarcacions més grans.

«Era una prova pilot que en veure que ha anat bé ara estendrem als cinc restants», diu Canet. Recentment l'Ajuntament ha aprovat el projecte per l'adequació dels dos ponts del sector Ebre i Ter, previstos en el pressupost del 2019, però retardats pel coronavirus, explica el regidor. Les obres, a grans trets, consistiran a reforçar l'estructura, renovar les plataformes del paviment i fer-lo més accessible amb rampes. En el pressupost hi ha una partida de 225.000 euros per als dos ponts, que Canet preveu que s'acabin adjudicant a la baixa i costin al voltant dels 70.000 euros cadascun. El regidor preveu s'haurà completat l'elevació i reparació de tots els ponts de cara al 2022.

El futur dels ponts de trànsit

Per altra banda, l'Ajuntament encara està estudiant què fer amb els ponts per on circula el trànsit. Alguns privats i nàutiques tenen interessos perquè s'elevi per permetre el pas de vaixells de més calat, però el consistori en té reserves per l'alt cost. «El calat del canal és el que és i no permet el pas de vaixells més grossos, per tant l'elevació vindria donada exclusivament per la pujada del nivell de l'aigua que és quan hi ha vaixells que no poden passar-hi», matisa el regidor.

D'entre tots els ponts de trànsit, el del carrer Migdia és el que necessita una actuació més urgent pel seu estat de degradació.

L'Ajuntament va encarregar un informe per estudiar-ne la viabilitat i aquest conclou que elevar-lo costaria 800.000 euros mentre que només la reparació està estimada en 200.000. Canet creu que el cost de reparació podria ser inferior i encara s'està. A més, el regidor evidencia els recels sobre qui hauria d'assumir els costos.

Però la casuística dels ponts de trànsit encara ho complica més si es vol estendre l'elevació a tots els que hi ha a la marina. I és que concretament n'hi ha un que per les seves característiques no és pot aixecar, per la cosa el regidor creu que «no tindria massa sentit facilitar el pas només a una part de la urbanització». La decisió final encara està en estudi.