Vilafant té previst aprovar les bases de les primeres ajudes municipals per tal de posar a disposició en règim de lloguer social a habitatges buits del municipi. En el ple ordinari del 23 de setembre, s'aproven les bases per incentivar la mobilització del parc d'habitatges buits i destinar-los a lloguer social.

Les ajudes es divideixen en dues línies d'actuació. La primera consisteix en una reducció del 50% de l'import de l'IBI. La segona, subvenciona obres de rehabilitació d'un habitatge buit. La quantia de l'ajuda està en funció del tipus d'actuació i superfície i pot arribar fins a un total del 70% del cost de la intervenció.

Els requisits bàsics per sol·licitar les ajudes són que l'habitatge estigui buit i que aquest es posi a la disposició de la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Els propietaris dels habitatges cedits tenen com a avantatges, entre d'altres, la gestió, redacció i tramitació del contracte i la fiança de forma gratuïta. També la Intervenció en cas d'impagament del lloguer i l'assegurança per garantir la defensa jurídica i assegurança multirisc gratuïtament.

L'objectiu d'aquestes ajudes és donar resposta a la demanda d'habitatge de lloguer assequible al municipi de Vilafant.

Amb les avantatges per als llogaters, s'espera atraure els propietaris. A la comarca el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ja va posar en marxa una borsa per intentar ampliar l'habitatge.