L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha començat les obres d'urbanització de la plaça del Ramal de Llers. L'actuació compta amb un pressupost de prop de 260.000 euros, 108.000 dels quals es finançaran a través dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat i 150.0000 per part de l'Ajuntament.

Els treballs s'emmarquen dins l'àrea d'influència del jaciment arqueològic del recinte emmurallat de la Força. L'actuació preveu la urbanització de l'espai públic amb la projecció d'una única plataforma que suavitza lleugerament la pendent de l'àrea afectada, dotant-la de més funcionalitat i facilitant la celebració de petits esdeveniments. A més, es prioritzarà l'ús de la plaça per als vianants amb la restricció de l'accés rodat.