L'Ajuntament de Roses ha regulat amb una ordenança municipal la circulació de patinets elèctrics i segways. Podran circular a una velocitat màxima de 25 km/h i per vies on la velocitat permesa màxima sigui de 30 km/h i mai per voreres ni zones peatonals. L'ús del casc, a més, serà obligatori. Es preveu que la nova normativa regulada per l'Ordenança de Circulació s'aprovi en el proper ple de finals d'octubre.

Roses el que fa és adaptar la normativa en matèria de circulació per tal de regular l'ús de patinets elèctrics, segways i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la població, millorant així la transitabilitat i la seguretat de tota tipologia d'usuaris a la via pública. Un altre aspecte incorporat a l'Ordenança de Circulació és la implantació de les places d'aparcament d'ús individual per a persones amb alt grau de mobilitat reduïda, que donarà resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu facilitant la seva autonomia, han informat.

Els vehicles personal podran anar a una velocitat d'entre 6 i 25 km/h (per sota d'aquesta velocitat són considerats joguines i per sobre ciclomotors que requereixen matriculació). Només podran circular a Roses per aquelles vies que tinguin una velocitat màxima permesa de 30 km/h o pels carrils bici i queden expressament prohibides les voreres o zones peatonals.

Per això s'ha modificat la velocitat a la majoria de vies urbanes perquè s'adapti als 30 km/h.

En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, ha manifestat que «molts municipis han optat per referir-se simplement a la regulació genèrica de la DGT, però creiem que això ens deixa amb poques eines per tal de regular aquest nou tipus de vehicles». L'alcaldessa, Montse Mindan, ha afegit que «dona resposta a reivindicacions i neguit manifestats per molts vianants davant el fet que espais com el passeig Marítim, la rambla Ginjolers o principals avingudes de la població, hagin viscut en els darrers temps la irrupció d'aquests nous vehicles, ocasionant algun accident i provocant inseguretat».