Els nous treballs arqueològics a la Ciutadella de Roses han permès posar al descobert 1.300 metres quadrats de la vila medieval. Al llarg dels mesos d'agost i setembre s'han fet excavacions centrades en la part de l'urbanisme existent al voltant d'un dels principals carrers de la vila, el carrer Major.

Els treballs han permès posar al descobert una part important de dos dels principals carrers de la població (coneguts com el carrer Major i el carres Nou), que comunicaven la zona del port amb el monestir de Santa Maria, així com una part important de les illes de cases situades entre ambdós carrers. En aquest espai es pot resseguir l'estructuració de les edificacions medievals, formades generalment per tot un seguit de cases allargassades, que ocupaven tota la longitud existent entre ambdós carrers, amb façanes relativament estretes (entre 5 i 7 metres).

Aquesta campanya arqueològica suposa un salt qualitatiu important tant en el coneixement de la història i evolució de la vila medieval de Roses i augmentant pràcticament en un 25% la superfície visitable de la vila medieval.

Els treballs suposen la continuació d'una estratègia d'excavació i estudi que té com objectiu principal la recuperació de l'estructura urbana de la vila medieval. La campanya ha estat encarregada i finançada per l'Ajuntament de Roses i dirigida per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona.

Guerra dels Segadors

D'altra banda, la campanya ha permès documentar el procés de desestructuració de tot aquest espai iniciat durant la guerra dels segadors. Quan les tropes franceses varen posar setge i, finalment, ocuparen la ciutadella de Roses, la població civil va abandonar definitivament la població medieval (creant un nou nucli a l'est d'aquesta) i es va iniciar la destrucció de les velles edificacions.ne ac dignitate populi Romani