Figueres ha millorat el sistema d'aigua calenta del pavelló Roser Llop per tal d'evitar el risc de legionel·losi. Els treballs han rebut una subvenció del Dipsalut de 27.732 euros per a la realització d'actuacions en el marc del programa de control de la legionel·losi del Dipsalut es fa el seguiment de la instal·lació tant pel que fa a controls periòdics com propostes de millora. El pavelló ha tingut diversos brots que l'han obligat a tancar-lo.

En els darrers mesos s'han dut a terme diverses actuacions com són la substitució de l'antiga canonada de ferro que alimenta els vestuaris i les saunes des de l'acumulador per una d'electrosoldable i adequació per evitar la transferència de calor. També s'han adequat les dues saunes; instal·lat vàlvules antiretorn; vàlvules de retenció, aixetes i purga per poder verificar el correcte funcionament.

Entre altres, també s'han adequat les dutxes dels sis vestidors. El pavelló Roser Llop s'ha hagut de tancar diverses vegades en detectar legionel·losi. Una de les darreres vegades va ser l'agost de l'any passat i el bacteri no es va poder erradicar fins a principi d'aquest.