JxP-Junts i Pau hi Guanya (PhG) han trencat el pacte de govern a l'Ajuntament de Pau per discrepàncies en l'adjudicació de la redacció del POUM. Junts ha reorganitzat el cartipàs municipal i els tres representants de Junts per Pau (JxP-Junts) assumeixen la totalitat de les àrees i delegacions. Junts admet que amb tres dels set regidors del consistori haurà de buscar el consens amb la resta de grups.

Junts ha informat que les discrepàncies han sorgit en el moment de l'adjudicació de l'equip guanyador del concurs públic per a la redacció del POUM i posen fi a un pacte d'un any i tres mesos. El trencament han informat que ha estat de mutu acord.

Acords de pacte de govern

Des del govern han informat també que «tot i la duresa d'haver d'afrontar la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, s'han engegat la majoria de les prioritats establertes al pacte de govern signat a l'inici del mandat».

La convocatòria de la licitació per la redacció del POUM n'és una. S'ha creat una comissió especial de seguiment per a la definició dels criteris que havien de permetre definir el Pau del futur i la millora de la gestió de determinats serveis, com la recollida d'escombraries o la jardineria. L'adjudicció és el que ha enfrontat els dos grups i ha causat el trencament del govern.

La inversió en la millora de l'escola, «amb l'aprovació d'un ambiciós pla per a la posada al dia dels recursos educatius i ajuda a les famílies per contribuir a l'èxit escolar acordat amb l'AMPA i l'equip docent», remarca el govern, o la «reconstrucció i millora de la xarxa de camins i l'impuls d'un pla per a la recuperació econòmica i social de Pau han estat, entre d'altres, les més rellevants i que ens permeten estar satisfets de la feina feta».

La renúncia tàcita per part de Pau hi Guanya a seguir endavant amb la tramitació del nou POUM d'acord amb el que marca el procediment establert és el que ha fet reorganitzar el cartipàs municipal i d'aquesta manera treballar cadascun dels grups polítics de manera independent, Junts per Pau, com a llista més votada des del govern i la resta de grups des de l'oposició, manifesta Junts en un comunicat fet públic.

Buscar consens

Admeten que hauran de buscar el consens de la resta de grups presents a l'Ajuntament per tramitar qüestions cabdals com els pressupostos o l'aprovació del nou planejament.

El consistori ha mantingut l'estructura organitzativa actual redistribuint les atribucions que estaven en mans del regidor integrant del grup PhG entre els dos regidors i la regidora de JxPau-Junts. L'alcalde, Pere Maluquer, portarà Alcaldia, que inclou, entre d'altres, les regidories de Governació, Planejament i Gestió Urbanística o Protecció Civil i Seguretat Ciutadana.

El segon tinent d'alcalde, Jordi Pavon, es queda l'àrea de serveis al territori i promoció econòmica. L'àrea inclou, entre d'altres, disciplina urbanística, llicènices i comunicacions d'obres, conservació de camins, dinamitació econòmica, comerç o turisme.

Iolanda Meneses, la primera tinenta d'alcalde, assumirà l'àrea de serveis a les persones. Aquí hi ha infància i joventut, gent gran, educació, cultura, esports, hisenda o sanitat.

El consistori de Pau compta amb set regidors. Junts en té tres; Pau hi Guanya, un, i SGdP - AM, tres més. Amb el trencament del pacte, el govern es queda només amb tres dels set regidors.