En els darrers mesos Vilafant ha patit un increment d'abocaments generalitzats a tot el terme. Es tracta d'abocaments incontrolats fora dels contenidors o en espais aïllats. L'Ajuntament anima els veïns a denunciar-ho a través de la línia verda o sumar-se a la campanya de voluntariat ambiental.

La majoria dels abocaments estan situats fora de le bateries de contenidors. Segons l'Ajuntament, el material que allà s'abandona és bàsicament d'origen domèstic: mobiliari, electrodomèstics, joguines, restes de poda o roba però també residus perillosos (pintures o fluorescents, per exemple). Aquests residus a la via pública i/o en espais naturals, a part de generar una imatge desagradable, generen inconvenients al veïnat i poden propiciar l'aparició d'animals indesitjables, manifesten des de l'Ajuntament.

Es fan recollides diàriament. S'ha fet una estimació del cost que implica aquestes recollides i neteges: unes 32 hores setmanals, cosa que suposa uns 14.000 € anuals. «Una dedicació i cost econòmic minimitzables i que es podrien reorientar a altres actuacions» constaten. Insten els veïns a avisar en cas de detectar incidències o abocaments, mitjançant la línia verda. També han informat que poden afegir-se a la campanya Vilafant + Net. Es tracta de voluntariat, de diversos veïns que aprofiten les seves sortides per col·laborar recollir petites deixalles que es poden trobar en els camins dipositats allà per motius diversos.