El Seprona de la Guàrdia Civil ha participat en dues actuacions, realitzades el dia 6 i el 18 d'octubre, que tenen en comú els animals.

Ha intervingut dues tortugues protegides al Far d'Empordà i també, una xarxa per capturar ocells fringíl·lids i ha comissat una cadernera de reclam a Palau-saverdera.

La primera de les actuacions es va fer el dia 6 al Far d'Empordà. Agents del Seprona de Figueres investigaven una persona que podria tenir tortugues protegides. Concretament, mediterrànies i de l'espècie "Testudo Hemmanni". Són una espècie protegida i en perill d'extinció.

Un cop localitzada aquesta persona, els agents van desplaçar-se fins al lloc i van comprovar que sí que comptava amb les tortugues protegides. El propietari no va poder aportar cap documentació que emparés la seva tinença.

Aquests animals es troben recollits en el conveni CITES a l'annex de protecció d'espècies de fauna i flora silvestres, així com en la llista vermella IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) d'espècies en perill d'extinció.

Per tot això, els policies van instruir diligències. El propietari ha quedat en qualitat d'investigat per un suposat delicte relatiu a la protecció de la flora i fauna. Mentre que els animals van quedar dipositats al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera a Garriguella.

Captura amb xarxes invisibles

En la segona actuació, agents de la mateixa unitat el dia 18 d'octubre van trobar-se amb un vehicle circulant per un paratge que es troba en una àrea de caça privada de Palau-saverdera. Els agents van identificar el conductor i la sorpresa va arribar en inspeccionar el maleter. Van trobar-se amb una gàbia amb una cadernera.

Els guàrdies civils davant la possibilitat que es tractés d'algú dedicat a la captura il·legal d'ocells fringíl·lids, van procedir a rastrejar la zona. Van descobrir una xarxa invisible de les denominades "japoneses" per a captura d'aus.

La persona identificada va admetre als policies que la xarxa era seva però que no havia capturat fins llavors i que la cadernera, que era una femella, que utilitzava com a reclam per capturar fringíl·lids.

Davant dels fets, els policies van comprovar que aquesta persona no comptava amb llicència de caça, ni amb permís de titular de vedat i tampoc amb 'autorització per a la captura d'aquest tipus d'ocells fringíl·lids.

Per tot això els guàrdies civils van comissar la xarxa per tractar-se d'un art no selectiu, prohibit per a la caça així com de la cadernera utilitzada com a reclam.

Van instruir diligències contra el caçador en qualitat d'investigat per un presumpte delicte relatiu a la flora i la fauna per emprar arts de caça no selectives sense estar legalment autoritzat per a això. L'au per la seva banda va ser lliurada al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls d'Empordà, de Castelló d'Empúries.

L'art utilitzat segons la Llei 42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i de Biodiversitat consta com a procediment prohibit i com a mitjans massius no selectius per a la captura d'aus, constant la cadernera com a espècie protegida de la fauna salvatge segons la Llei de Protecció d'Animals, amb categoria D.