L'Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment un pressupost per al 2021 marcat per l'increment de les partides que permeten compensar els efectes que ha generat la covid-19. S'incrementa un 32,75% la dotació de l'àrea d'Acció Social i un 25,3% de l'àrea de Promoció Econòmica.

El pressupost és de 38.492.705 milions d'euros, un 1% més que el 2020. Pel que fa a inversions es destinen a millores urbanes i pugen un 10% amb 2.539.535 euros. Algunes de les inversions es fan a través de les empreses municipals. Es va aprovar amb els vots a favor del govern (Junts, ERC i GdP), Lliures, i sis abstencios (Cs, PP i PSC).

«És el millor pressupost per fer un embat a aquesta crisi econòmica i social que estem començant a visualitzar», va remarcar el regidor d'Hisenda, Marc Danés, que posava de manifest l'esforç que s'ha fet i es continuarà per compensar la situació.

En l'àrea d'Acció Social els serveis que passen a reforçar-se són la partida destinada al Centre de Distribució d'Aliments -que es duplica i passa de 30.000 a 60.000 euros-, l'aportació de 120.000 euros al servei comarcal Targetes Moneder, la incorporació en règim de mitja jornada d'un dinamitzador comunitari i d'un treballador per al servei d'acollida, la disposició de dues places a la residència geriàtrica Nova Vida (fins ara el consistori disposava d'una única plaça), i la creació d'una partida destinada a la gestió dels habitatges d'ús social municipals. Es manté, a més, la partida de 100.000 euros destinada a prestacions d'urgència social.

Pel que fa a l'àrea de Promoció Econòmica, amb un pressupost de 526.000 euros, mantindrà les dotacions incorporades excepcionalment aquest 2020 per impulsar el sector comercial i econòmic del municipi, mitjançant campanyes de dinamització i reactivació de la restauració i el comerç i accions conjuntes amb l'empresariat, d'acord al Pla de xoc per fer front a l'impacte de la covid elaborat aquest any. El pressupost 2021 incorpora també una partida de 50.000 euros estinada a subvencionar els negocis per a innovació tecnològica.

Turisme

L'àrea de Turisme continuarà apostant per campanyes centrades en captar el mercat estatal per captar el turisme de proximitat d'acord amb les tendències actuals. Aquí hi ha una partida de 78.000 euros. Hi haurà inversions diverses adreçades al turisme enogastronòmic (12.000 euros) o el familiar (34.000 euros).

En l'apartat de subvencions hi haurà 1.191.775 euros per a entitats i associacions.

Les inversions pujaran un 10%. Provindran de recursos propis amb 1.730.450 euros, subvencions amb 516.000 euros, i contribucions especials i quotes d'urbanització amb 84.350 euros.

El regidor d'Hisenda va explicar en l'aprovació del ple ahir que s'havia intentat arribar a totes les zones del municipi amb millores urbanes. El govern considera que durant anys s'han portat a terme inversions per a grans equipaments i ara cal tirar endavant millores urbanes, segons va remarcar Danés. Algunes inverisons com estabilitzar la platja de la Punta o nous pantalans es porten a terme des de les empreses de serveis municipals.

Altres inversions seran per a Festival Sons del Món, per celebrar els centenarsi de l'AE Roses i de la Confraria de Pescadors o el 30è aniversari de l'Arxiu Municipal.

Sense més pressió fiscal

La pressió fiscal no pujarà congelant les taxes i tributs. El pressupost es va aprovar amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició, excepte Lliures, que va votar a favor.

El regidor d'Hisenda va respondre a les peticions dels diferents grups i va remarcar que s'han inclòs diverses propostes en aquest document d'altres formacions.