L'Ajuntament de Castelló d'Empúries té previst aprovar una modificació de les ordenances fiscals, que el 2021 es congelen i flexibilitzen les condicions de pagament. Tenen com a objectiu incentivar el sector comercial, flexibilitzar els pagaments i no augmentar la pressió fiscal.

Inclou que es podran fraccionar i ajornar els pagaments sense interessos de demora. Es bonificarà el 75% de la quota de llicències d'obertura i canvis d'establiments d'activitats a tot el municipi; i es bonificarà els habitatges destinats al lloguer social, entre d'altres.

Segons ha remarcat el govern, «l'objectiu més important de la política fiscal municipal per al 2021 ha estat el de no augmentar en general la pressió fiscal als habitants del municipi, que globalment està congelada des de l'exercici 2014».

Per reactivar el sector comercial el govern continua prenent mesures com la bonificació de la taxa de llicència urbanística en les obres per a activitats i establiments comercials (obres majors i menors) que compleixin les condicions. S'estén a tot el municipi si està obert tot l'any, tot i que s'exclouen benzineres, oci nocturn, entitats financeres i les que fomentin la ludopatia.

Hi ha bonificacions per a l'obertura de nous negocis i es redueix la taxa del mercat de nit un 30%, entre altres mesures.