L'Ajuntament de Figueres ha escollit cinc projectes dels divuit presentats a les Beques Agita, que tenen com a objectiu l'ajut a la creació, producció, exhibició, difusió de les arts i fomentar la creativitat facilitant l'aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis. La dotació per a aquesta beca és de 33.000 euros (10.000 euros com a màxim per a projecte).

Suro és un dels projectes, de l'àmbit audiovisual i presentat per Miquel Gurrea. És de ficció cinematogràfica i partint del context de la lleva del suro a les muntanyes de l'Alt Empordà explora el que som i la imatge que deixem veure.

El segon projecte és Long, d'àmbit de les arts escèniques i presentat per l'Associació Nucli Arts del Moviment i l'Expressió. Long és una investigació que ens parla de les diferències subjacents a diverses cultures (eminentment binomi oriental/occidental) però sobretot les seves potencials semblances.

El tercer és El públic és l'orquestra, d'àmbit musical i arts escèniques presentat per Xavi Lloses Huguet i on es converteix el públic en l'orquestra a través dels seus smartphones. Una experiència sonora destinada a un públic de 50 individus amb telèfons on cada aparell reprodueix sonorament una veu d'una partitura de 50 pistes diferents.

Voverás a casa, de les arts visuals, presentat per Guillermo Basagoiti Brown; i finalment Filar, de l'àmbit de les arts escèniques, presentat per Antonella D'Ascenzi, són els projectes escollits.

La base del projecte Volverás a casa està formada per la trajectòria que farà una escultura flotant. A l'entorn d'aquesta acció, ens vol parlar de la nostra condició humana i els dinamismes que això comporta.

El darrer, Filar, és una peça de dansa contemporània i poesia visual. Les històries que succeeixen al llarg d'un fil marquen una distància i al mateix temps uneixen cossos, objectes, imatges i emocions.