El projecte de millora de la travessia de l'N-260 a Llançà es troba en redacció, segons una resposta del Govern de l'Estat al senador gironí d'ERC Jordi Martí, que li havia reclamat la necessitat de desencallar els treballs.

En aquesta resposta, el Govern espanyol recorda que les obres es van licitar l'any 2008, però que, una vegada ja s'havien començat els treballs, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar-ne desfavorablement perquè no s'adequaven als registres tècnics exigits. «Els condicionants imposats per l'ACA van impossibilitar que es poguessin continuar les obres, de manera que es va procedir a la resolució del contracte», assenyala.

Ara, afirmen que es troba en redacció «un nou projecte de reordenació d'accessos a la travessia de Llançà, mitjançant una solució que sigui compatible amb la inundabilitat de la zona i amb els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua».