Uns treballs de neteja han permès posar al descobert la mina de la Farinera de Castelló d'Empúries. L'accés ha permès conèixer el seu estat de conservació que es considera molt bo. Només s'ha hagut de refer un petit mur malmès.

La mina fa uns 60 metres de llarg per tres metres d'ample i té diversos trams, els primers de volta de canó de pedra on encara es pot veure l'encanyissat de l'encofrat o volta de pedra sense carejar ?corresponent al tram situat sota el magatzem de reserva del museu o Estenedor? i la resta de volta de canó amb rajoles fins a arribar a la boca de desaigua de la turbina Francis ?corresponent al pati i la sala de molins. En aquest tram de volta s'ha trobat una rajola amb la inscripció Font però sense cap data.

Atès que aquestes estructures són de difícil accés, ja que segueixen sent utilitzades per conduir l'aigua del rec del Molí, el museu estudia com poder difondre al públic aquest patrimoni submergit.