La Fundació la Caixa ha fet una aportació de 5.000 euros per a l'equipació del Centre Obert de Roses. Aquesta dotació econòmica es destinarà a sufragar part de les despeses de mobiliari i equipació de les aules del Centre Obert de Roses, que atén infants en risc d'exclusió social.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, acompanyats per la regidora d'Acció Social de Roses, Esther Bonaterra, van signar l'acord econòmic la setmana passada.

El Centre Obert i les ajudes han de servir per potenciar els serveis que l'Àrea d'Acció Social dona a la població més vulnerable.

L'aportació corresponent a aquest 2021 es farà servir per equipar aquest espai de trobada. El Centre Obert de Roses és un equipament adreçat als d'infants d'entre 6 i 12 anys amb risc d'exclusió social. Des d'aquí s'intenta potenciar el seu desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició dels coneixements.

Integració social

Els objectius del centre són proporcionar atenció als menors des d'una vessant socioeducativa, treballant l'adquisició d'aprenentatges bàsics i fomentant alhora l'aprenentatge d'hàbits, valors i tot allò que sigui necessari per al seu desenvolupament i integració.

La regidora d'Acció Social de Roses, Esther Bonaterra destaca que «aquest projecte pretén compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents en risc d'exclusió, mitjançant el treball individualitzat, grupal, en família i amb la comunitat per potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatgesbàsics i l'esbarjo».