L'Ajuntament de l'Escala ha adjudicat a l'empresa Urbaser SA el contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal per als propers vuit anys, amb un cost global de 24.284.408 euros (3.035.551 euros/any). La nova contractació preveu millores al servei, com la incorporació de la fracció orgànica.

«Aquest és un contracte de gran importància, amb un plantejament ambiciós per millorar la neteja a la via pública i la gestió dels residus, per ser més efeicients, més sostenibles i més compromesos amb el medi ambient», remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, que destaca que l'Ajuntament s'ha donat de mecanismes de fiscalització per tal de garantir el seguiment del dia a dia del servei i reclamar a l'empresa concessionària la millora de la situació actual.

S'espera la renovació de tots els contenidors actuals, així com de la flota de vehicles i un increment de la freqüència de neteja i recollida.

S'incorpora la fracció orgànica

També es preveuen 40 noves àrees amb agrupacions de tres contenidors cadascuna per als diferents residus; s'inclou la implantació de la recollida de fracció orgànica i el contracte també preveu incorporar accions que poden representar un augment del 20% del cost (amb què es podria arribar a gairebé els 30 milions), les quals es decidiran a partir d'una comissió en la qual estaran representats els diferents grups municipals. La proposta presentada per Urbaser SA, que ja era l'actual concessionària, inclou com a millores afegides campanyes de sensibilització , així com invertir uns 7.500 euros l'any en la renovació de papereres i una borsa de 2.500 hores anuals per a serveis addicionals i extraordinaris de neteja que pugui encarregar l'Ajuntament i de 500 hores anuals per netejar xiclets dels espais públics.

Un cop adjudicat el servei, les millores s'han de començar a implantar en els propers mesos i la majoria de renovacions, tant de maquinària com de contenidors, s'han d'executar dins d'aquest any.