Figueres ha viscut els darrers anys un increment en el nombre d'animals de companyia, fet que té vinculació amb un augment de la consciència animalista entre la societat. A més, un fet que assenyalen especialment des de la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, és que també s'ha constatat un increment en la presència de gossos de races reconegudes com a «potencialment perilloses». Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Figueres ha renovat, amb el suport de tota la corporació municipal, l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals. Un document que engloba també la gestió de les colònies de gats ferals o el control de plagues en el medi urbà.

El mes de novembre passat, des de l'Àrea de Benestar Animal, es va fer una crida als diferents grups municipals i a les entitats animalistes de la ciutat per consensuar el renovat text normatiu. Fruit d'aquest treball és el vot unànime a la proposta que va passar al ple d'aquest mes d'abril.

Entre les principals novetats, destaca l'obligatorietat dels portadors d'animals d'abocar aigua amb una ampolla o bidó sobre les miccions dels seus animals. A més, com ja ho era fins ara, de recollir els excrements amb una bossa que s'ha de dipositar en un contenidor de rebuig o paperera. Aquest punt afecta qualsevol espai obert d'ús públic.

Per una altra banda, ressalta la regulació que permet l'entrada dels animals de companyia als equipaments municipals i als establiments de concurrència pública «on l'accés amb animals no estigui específicament prohibit o condicionat», detalla la norma. I, sempre que el volum ho permeti, s'autoritza l'accés dels animals de companyia al transport públic. Els espais públics com hotels, bars, restaurants, comerços i similars podran prohibir l'entrada i permanència d'animals de companyia als seus establiments, però hauran de senyalar-ho amb una placa indicadora visible.

No al maltractament

El Codi Penal tipifica el maltractament animal com un delicte que pot suposar presó. Des de l'ens local, es regula el maltractament o l'agressió, física o psicològica, com a comportaments sancionables fins a 9.000 euros. La novetat és que es tipifica per gravetat: serà una falta lleu, greu o molt greu en funció de si el maltractament comporta, als animals, conseqüències lleus, greus o molt greus per a la salut. En qualsevol cas, és l'únic fet punible pel qual no s'imposarà la sanció mínima. En el cas que les autoritats comissin l'animal per un cas de maltractament, l'animal no serà retornat a la persona sancionada.

"Tot el que sigui fer milores per als animals, hi estic d'acord"

La renovació de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals ha anat acompanyada també de l'aprovació de crear una Taula de Benestar i Protecció Animal. Un espai que comptarà amb representació de tots els grups municipals i de les associacions animalistes Canae; SOS Mininus del carrer de Figueres; i la Protectora d'Animals i Plantes.

Des d'aquesta, el seu president, Alberto Márquez, es mostra molt content amb la iniciativa i afirma: «Tot el que sigui fer millores per als animals, hi estic d'acord». Ell assegura que, des de la Protectora, «hi anem amb molta il·lusió i ganes, i amb l'aire de donar més visibilitat als animals i donar veu a problemes del carrer que ningú en parla». Però alerta, «espero que aquesta taula no sigui de postureig on es plantegin ser uns bienqueda». Té clar que en el moment que senti que la taula no serveix per res, «m'aixecaré i me n'aniré». Està fart que la protectora sigui la que «rep tots els problemes».

Aquest dimarts està previst que se celebri la primera trobada, que en principi tindrà una periodicitat trimestral. El president de la Protectora no té cap dubte que funcionarà, però sospita que la representació dels grups municipals pot fer perillar la seva essència, «si convertim això en un tema polític, serà un desastre».

Des de l'entitat, creuen que el més important és buscar solucions i celebren que s'hagi creat aquesta iniciativa, «la Sònia Trilla, regidora de Benestar Animal, ha tingut una gran idea, ja que taules com aquesta, a tot Catalunya, només n'hi ha Barcelona».

Augment de gossos "potencialment perillosos"

Un dels apunts que el dictamen presenta amb la renovació de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals és que s'ha constatat, a la ciutat, un increment de la població de gossos potencialment perillosos (PPP, en les seves sigles en castellà) que «presenten una problemàtica específica vinculada a la seva major agressivitat i que requereixen una atenció més gran i uns processos administratius més complexos». En aquest sentit ho considera també el president de la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, Alberto Márquez: «A Figueres s'està potenciant la presència de les races conegudes com a PPP» i explica que en el centre d'acollida que gestionen, «de 155 gossos que tenim, un 80-90% són gossos d'aquestes races». Un fet que, assegura, es produeix des de fa uns quatre anys, moment en què hi havia molts més gossos pataners dels que hi ha ara.

La problemàtica és que «es compren cadells per 200 euros, es fan criar i es fa negoci». Això suposa un increment inevitable de la població d'aquestes races i en aquest sentit reivindica que «és una problemàtica a la qual hem de fer front». Com a proposta, planteja «recuperar de veritat el cens d'animals, perquè aquests no consten enlloc de l'Ajuntament».

Aquesta és precisament una de les reivindicacions que vol posar sobre la Taula de Benestar i Protecció Animal que ha impulsat l'Ajuntament. «És necessari crear eines per tenir un control dels animals», com és la creació del cens municipal d'animals, que aquesta ordenança reitera la seva obligació per part dels propietaris.

Canvi legislatiu

El govern espanyol està treballant en un canvi legislatiu que «alliberaria de l'estigmatització» a uns 100.000 gossos que podrien deixar de ser considerats PPP, segons un comunicat de la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE).

El nombre que es podrien beneficiar d'aquesta transformació legislativa inclouria uns 40.000 exemplars pertanyents a: Rottweiler, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Dogo argentí, Akita inu, Fila brasiler, Tosa Inu i Pit bull terrier. Cal afegir els que pertanyen a unes altres vuit races que figuren en les diferents regulacions autonòmiques.

Pel que fa als elements dissuasius, la norma també prohibeix dipositar substàncies químiques dissuasives d'animals com el sofre i similars, entre altres, en façanes, cantonades i espais públics.