Roses té un «desajust important entre l'oferta i la demanda» d'habitatge. Té «manca de lloguer de llarga durada i un desajustament entre preus de l'habitatge i capacitat econòmica de les llars». Costa trobar pisos o cases de lloguer a menys de 500 euros. Hi ha un risc de cronificar-se l'exclusió residencial. El Pla de l'Habitatge aprovat inicialment contempla generar, buscar o crear habitatge social. Proposa arribar als 621 en quins anys. El pla fins al 2026 proposa arribar als 226. La inversió estimada pels propers quatre anys ascendiria a 2.648.000 euros, tenint en compte el pla.

La compra de pisos o cases pel dret de retracte (atorga preferènci a l'Ajuntament per comprar habitatge a subhasta), la creació de l'oficina de l'habitatge, foment de l'habitatge compartit o ajudes als propietaris són algunes de les 26 accions que proposa el pla. Algunes ja s'han posat en marxa i altres s'espera fer-ho en els propers anys.

El Pla de l'Habitatge redactat i aprovat inicialment analitza i ofereix una diagnosi de la situació a Roses i alhora planteja unes estratègies d'actuació, va explicar la regidora d'Urbanisme Silvia Ripoll durant l'aprovació.

25.712 unitats, 7849 vivendes principals

Segons les dades aportades, hi ha 25.712 unitats a Roses, de les quals 7.849 són vivendes principals, i 4.058 inscrites com a habitatge d'ús turístic.

Una de les principals conclusions de l'anàlisi és que « hi ha un desajust important entre l'oferta i la demanda, hi ha una baixa producció d'obra nova i sobretot hi ha baixa presència d'habitatge i lloguer de llarga durada». I, a més, és difícil trobar-lo a un preu inferior als 500 euros mensuals.

Per tant, els preus no s'ajusten a la capacitat econòmica de la majoria dels ciutadans i obliguen a plantejar que cal crear habitatge social.

621 habitatges de lloguer social en 15 anys

Conclou, segons Ripoll, «que hauríem d'obtenir 621 habitatges socials en els propers 15 anys, tant procedents d'obra nova com del parc existent. Això suposa que hi ha «una amenaça que podria haver-hi una cronificació de la vulnerabilitat social i exclusió residencial però també ha detectat fortaleses» com el nombre elevat de parcel·les de patrimoni municipal que es poden vincular a habitatges.

El Pla planteja les 26 accions per aconseguir 128 unitats d'habitatge. Actualment n'hi ha 53. El resultat serien 226 habitatges distribuïts en 36 de protecció oficial, 80 de lloguer social, i 12 pisos d'emergència social.

Les despeses que planteja són els 2,6 milions d'euros. Però també s'espera l'ingrés d'1,5 milions de la venda de patrimoni municipal.

Totes les formacions a l'oposició (PSC, Lliures, PP i Cs) van donar el vistiplau al pla incidint en la necessitat de posar-lo en marxa i que no es quedi només en un document d'intencions.

L'alcaldessa, Montse Mindan, va recordar que ja es fan accions com el control dels pisos que es poden adquirir pel dret de retracte. Però va recordar que fins i tot amb aquest tipus d'habitatge sovint són preus elevats i no sempre estan en condicions. Tant Mindan com la regidora d'Urbanisme van constatar el ferm compromís municipal d'aconseguir incrementar l'habitatge social.