La Generalitat i Ajuntament de Castelló d’Empúries estan fent una prova pilot per eliminar els herbicides en la jardineria urbana. Les diferents tècniques s’estan assajant al barri del Puigmal. Entre d’altres, es treuen les males herbes manualment i també s’estan posant plantes aromàtiques als escocells. A més, s’avaluarà quant costen diferents mètodes per eliminar la vegetació que creix de manera espontània en espais públics sense haver de fer servir productes fitosanitaris. L’objectiu és prioritzar mètodes alternatius per controlar les herbes.

Joves d’inserció laboral

La prova pilot es fa amb jardiners de l’empresa municipal de serveis Castelló 2000 i amb joves del programa d’inserció laboral Okup’Alt, que impulsa el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Departament d’Agricultura són els encarregats de portar a terme la prova pilot amb la vegetació, en concret, al barri del Puigmal i sense fer servir herbicides.

L’assaig permetrà avaluar el cost de diferents mètodes de gestió de la vegetació espontània als espais públics i divulgar també els beneficis que hi hagi flora en espais on fins ara no se n’acceptava la presència.

Segons ha explica la Generalitat, «cada vegada hi ha més consistoris que busquen i apliquen estratègies per reduir l’ús de fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides...) als seus espais verds públics».

El departament també constata que cada cop la ciutadania està més conscienciada.

A banda d’això, les normatives cada dia són més restrictives amb l’ús de fitosanitaris dins l’àmbit urbà.

En aquest sentit, el Servei de Sanitat Vegetal del DARP, a través del Pla anual de transferència tecnològica (PATT 2021), organitza jornades tècniques obertes a tècnics municipals i ofereix assessorament sobre les pràctiques més indicades.

L’objectiu de la prova pilot que ara es porta a terme a Castelló és avançar cap a la naturalització dels espais urbans i eliminar els herbicides.

Mètodes alternatius

Les estratègies per reduir-ne l’ús passen per prioritzar mètodes alternatius a l’hora de controlar les males herbes. Però també per canviar la concepció ciutadana, i que s’accepti que hi puguin haver plantes en llocs on fins ara no és habitual.

Per això, entre d’altres, els jardiners municipals i els joves del programa d’inserció laboral treuen les males herbes de manera manual i també planten espècies aromàtiques als escocells.

En paral·lel, la prova pilot també té una vessant educativa i pedagògica.

Campanya educativa

L’Ajuntament ha editat cartells informatius per explicar els objectius de l’assaig i alhora ha organitzat diverses activitats i xerrades informatives amb els alumnes de l’institut escola El Bruel situada al barri on s’actua.