La Fundació Salut Empordà ha elaborat un Pla Director que preveu la inversió de 23.389.000 d'euros fins al 2040 per anar ampliant el centre. El pla contempla passar dels 29.031,15 m2 actuals a ocupar-ne 43.780.

L'ampliació està previst portar-la a terme en tres fases i també afectaria el Centre Sociosanitari Bernat Jaume.

Els treballs més imminents de la primera fase consistiran en ampliar la caferia, una nova cuina i canvis a la zona d'atenció als usuaris.

Des d'avui i fins al 16 de juliol els professionals de la Fundació Salut Empordà podran veure els plànols en una exposició i fer arribar les seves aportacions.

L'hospital, construít als anys 50, ha tingut múltiples ampliacions. Simultàniament, l’evolució demogràfica, tecnològica, mèdica i d’atenció a la ciutadania ha generat noves demandes. "Una situació que s’ha accentuat amb la pandèmia del coronavirus, que ha fet palès que cal disposar d’un nou plantejament d’ampliació amb una visió única i global", han informat des del centre.

El nou Pla director buscar crear circulacions ordenades per evitar creuaments d’usuaris amb professionals sanitaris i pacients, clarificant els espais d’ús públic i privat. També agrupar la zona ambulatòria que és on més afluència hi ha diàriament i adaptar les unitats de l'hospital a les previsions d'un increment progressiu de persones grans.

A la fase u, prevista fins al 2023, els treballs afectaran la planta baixa de l’Hospital de Figueres i consistiran en la construcció d’una cuina, una nova cafeteria més àmplia i una zona d’atenció a l’usuari que aglutini diferents serveis.

A la segona fase, les Consultes Externes es concentraran totes a l’Edifici Est, alliberant la planta baixa del Centre Sociosanitari Bernat Jaume per si li cal créixer en superfície. Amb el trasllat de les Consultes Externes, aglutinant en un sol sector de l’Hospital els serveis ambulatoris i els de dia, es millorarà l’accessibilitat dels usuaris i s’evitaran desplaçaments innecessaris d’un edifici a un altre. Els plànols també preveuen l’habilitació d’un heliport al teulat de l’Edifici Est que ha de tenir usos sanitaris i de seguretat (SEM, Protecció Civil, cossos de seguretat).

En aquesta fase s’actuarà a l’àrea quirúrgica, augmentant-ne la superfície, ha informat el centre. Altres projectes significatius, d’acord amb la planificació sanitària, és l’ampliació del servei d’Urgències i la reconversió de l’actual Unitat de Monitoratge (UMO), la unitat de semicrítics, en una Unitat de Crítics (UCI), mantenint la mateixa capacitat de 8 llits.

Finalment, un servei que canviarà serà el de Radiologia, ja que el Pla Director preveu que disposi de més espai (la meitat més de metres quadrats) per a la futura creació del Centre de Diagnòstic per la Imatge.

Tercera fase, a llarg termini

La intervenció més a llarg termini consisteix en la creació de noves unitats d'hospitalització que tanquen la U de l'edifici central. En total es preveu la construcció de 40 habitacions noves, la qual cosa permetrà que, sense incrementar el número de llits (ara és de 154), es passi del 46 % d’habitacions individuals que hi ha ara, al 67 % el 2040. És a dir, de les 47 actuals s’augmentarà a 75.

D'altra banda, el Pla Director preveu la reserva d'uns terrenys a tocar del Carrer Cusí i la Ronda Rector Arolas per a la futura construcció de l'Institut de Recerca, Centre d'Innovació i Espai de divulgació.

El Pla Director s’ha encarregat al despatx Vitaller Arquitectura i ha comptat amb la participació de diferents grups de treball integrats per professionals de la Fundació Salut Empordà (FSE). Ara es disposa d’una primera proposta tècnica, que s’exposarà en els tres centres de l’entitat per tal que els professionals hi puguin fer les seves aportacions.

Des d’avui i fins al 21 de juny la mostra es pot veure al passadís de la planta baixa de l’Hospital de Figueres. Del 23 de juny al 7 de juliol, els plafons s’instal·laran a la planta baixa del Centre Sociosanitari Bernat Jaume i, del 9 al 16 de juliol, es traslladaran al CAP de l’Escala. Els professionals podran fer arribar les seves aportacions al Pla Director a través del correu electrònic que s’ha habilitat per a l’ocasió, de les bústies repartides en els diferents centres i d’un codi QR que trobaran a la mostra mateix i que enllaça amb una enquesta en línia.

Tancada aquesta etapa de participació interna, la Fundació Salut Empordà exposarà els plafons del Pla Director al passadís de l’Entrada principal de l’Hospital de Figueres, del 19 al 31 de juliol. I de cares al mes de setembre, la mostra es traslladarà al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a la planta baixa de l’edifici. D’aquesta manera, els ciutadans que estiguin interessats en conèixer el projecte podran examinar els plànols i fer arribar les seves aportacions a través de la bústia que es col·locarà al costat dels plafons i del codi QR.

Un cop finalitzat el procés de participació intern i extern i recollides totes les consideracions, l’equip redactor del Pla Director hi incorporarà les esmenes, pas previ a l’aprovació definitiva del document per part del Patronat de la Fundació Salut Empordà, màxim òrgan de govern de l’entitat.

Aportacions al POUM de Figueres

El document final ha de servir per fer les aportacions a la revisió del POUM de la ciutat de Figueres i ha de permetre iniciar les converses amb la Generalitat de Catalunya per l’avaluació final de les necessitats sanitàries de la Fundació Salut Empordà i la previsió de les inversions futures.

“Per ubicació, trajectòria i professionalitat, hem de ser un referent a la zona transfronterera. I això només ho aconseguirem amb una bona planificació de les necessitats que tindrem a llarg termini”, assegura el gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer”.