Figueres compta amb 236 locals al mercat que estan buits (en lloguer, en venda o traspàs). Són les xifres d'un estudi realitzat per tal de diagnosticar la situació i fixar les accions a seguir per a la seva dinamització. L'estudi revela que a la ciutat hi ha 1767 activitat censades, de les quals 1007 són de serveis.

Segons l’estudi, elaborat per l’empresa Focalizza, a Figueres hi ha les 1.767 activitats censades, amb un índex de dotació comercial de 3,79 (adequat per sobre de 3 activitats/100 habitants) i amb una bona diversitat comercial.

D’aquestes activitats censades, 1.007 són locals d’activitats de serveis, amb un 56,99% dels locals, per sobre del 50% es considera que els serveis tenen un gran pes.

Pel que fa al sector del comerç al detall, Figueres compta amb fins a 711 activitats comercials censades en planta baixa, que suposen el 29,8% del total, amb importància també del comerç de barri.

Una dada important son els 236 locals al mercat buits. L'Ajuntament impulsarà accions per a reactivar els baixos comercials en desús.