Figueres compta amb 236 locals al mercat que estan buits (en lloguer, en venda o traspàs). Són les xifres d’un estudi encarregat per l’Ajuntament per tal de diagnosticar la situació econòmica de l’activitat comercial i fixar les accions a seguir per a la seva dinamització. L’estudi revela que a la ciutat hi ha 1.767 activitats censades, de les quals 1.007 són de serveis. El govern prepara mesures per reactivar els locals buits.

Segons l’estudi, elaborat per l’empresa Focalizza, a Figueres hi ha les 1.767 activitats censades, amb un índex de dotació comercial de 3,79 (adequat per sobre de 3 activitats/100 habitants) i amb una bona diversitat comercial.

D’aquestes activitats censades, 1.007 són locals d’activitats de serveis, amb un 56,99% dels locals, per sobre del 50% es considera que els serveis tenen un gran pes.

711 activitats comercials

Pel que fa al sector del comerç al detall, Figueres compta amb fins a 711 activitats comercials censades en planta baixa, que suposen el 29,8% del total, amb importància també del comerç de barri. Des de l’1 de gener de 2021, s’han sol·licitat a l’Ajuntament 114 llicències d’activitats, 31 comerços i 26 bars o restaurants. Una dada important que es remarca des del govern són els 236 locals al mercat buits i que es troben pendents de lloguer, de venda o de traspàs. L’Ajuntament impulsarà accions per reactivar els baixos comercials en desús i enfortir el teixit comercial urbà.

Figueres és una ciutat eminentment comercial i amb la pandèmia i el tancament imposat moltes empreses es van veure afectades. Molts negocis ja no van tornar a obrir les portes. Però tot i la crisi, des de l’Ajuntament han constatat que s’ha detectat que té una bona salut comercial.