Castelló d’Empúries té un miler d’habitatges buits durant tot l’any. Representen el 7% del parc d’habitatge i la majoria, 800 dels 1.000, estan situats a Empuriabrava. El municipi té un parc de 16.400 habitatges entre el nucli de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. El govern preveu treballar per disposar d’habitatge assequible i fer aflorar els habitatges buits de bancs i grans tenidors, als quals es gravarà per no posar-los al mercat.

Els habitatges buits a la marina estan repartits pel conjunt de la urbanització. A Castelló se n’han comptabilitzat fins a 161, el 80% dels quals es troben al centre històric.

Per les característiques de la marina, es tracta de principalment cases repartides en dierents sectors. La població a aquest nucli té un alt percentatge de persones estrangeres.

Ara es treballarà per dissenyar les actuacions i polítiques d’habitatge que han de regir en els propers temps juntament amb un futur Pla Local d’Habitatge.

Està previst crear una borsa d’habitatges assequibles, socials i/o d’emergència així com unes línies d’ajut a la rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social i assequible amb un màxim de 10.000 € d’ajut per habitatge.

Els immobles que passin a lloguer social gaudiran d’una bonificació del 95% de l’IBI.

Un altre dels objectius és aconseguir que aflori habitatge tancat procedent d’entitats bancàries i grans tenidors amb futura creació d’una ordenança reguladora amb la finalitat de gravar l’habitatge tancat amb el recàrrec del 50% de l’IBI.

L’Ajuntament de Castelló va encarregar l’octubre passat un estudi d’habitatges buits per conèixer la situació i avançar en polítiques d’habitatge.

L’objectiu és que les actuacions que es puguin posar en marxa permetin solucions que «s’adeqüin a la realitat del municipi i de la població que l’habita.

«El fet de posar sobre el plànol els habitatges desocupats i fer un estudi detallat d’aquests permet visualitzar en quina magnitud afecta la problemàtica de l’accés l’habitatge al municipi, i permet desenvolupar un seguit de propostes d’actuació per tal de donar-hi solució en un futur d’una manera concreta i localitzada», remarquen des de l’Ajuntament.

L’estudi d’habitatges buits s’ha fet conjuntament amb una subvenció de la Diputació de Girona dins la línia de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.

Properament es portarà a terme una presentació pública de l’estudi on s’explicarà la diagnosi i les estratègies d’actuació en l’àmbit d’habitatge al municipi de Castelló d’Empúries, ha informat l’Ajuntament.

Les ocupacions

Al marge de la problemàtica de no disposar d’habitatges a un preu que la majoria dels ciutadans puguin pagar, a Castelló d’Empúries, com a la majoria de poblacions, els habitatges buits són objecte d’ocupacions per part de ciutadans que estan en una situació d’emergència i també per part de màfies que es dediquen a proporcionar aquests habitatges.