Propietaris i les entitats Salvem l’Empordà, Naturalistes de Girona i Amics del Manol han presentat recurs aquest mes a la construcció de la variant del Manol, l’obra de millora de la carretera GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà. L’obra la promou la Diputació de Girona.

L’obra es va aprovar el 15 de Juny al ple de la Diputació de Girona amb el vot de tots els grups i l’abstenció de la CUP. Té un pressupost de 2,5 milions d’euros i preveu acabar l’ampliació de la carretera d’enllaç amb Borrassà. És la segona fase i ha de salvar el desnivell de la vall del riu Manol, a tocar el nucli de Vilafant.

Els treballs inclouen un desviament, la variant, amb un pont sobre el riu Manol.

El nou vial anirà a parar directament a l’N-260 per la part de Can Massanet. El vial acabarà amb una rotonda i més endavant s’espera una connexió amb l’estació del TAV.

L’obra ha trobat l’oposició dels propietaris de les finques més afectades i també de diverses entitats. Primer van presentar recurs potestatiu de reposició els propietaris i la setmana passada les entitats Salvem l’Empordà, Amics del Manol i l’Associació Naturalistes de Girona.

Respecte als tràmits, al·leguen que no s’ha tramitat amb totes les garanties i, per tant, els ha deixat en una «situació d’indefensió». Segons els recurrents, no s’han realitzat els estudis ambientals del nou traçat.

Afectació a l’entorn

Si es té en compte l’entorn natural, consideren que suposa una important afectació que es podrien estalviar. En concret al riu Manol i el Bosc de ribera; però alhora a les activitats agrícoles. També afegeixen que es veuen afectades dues finques catalogades - el Molí i Can Puig Massant- i un arbre monumental -l’Alzina de Can Massanet.

Un pont de 120 metres

La infraestructura, posen de manifest, que comporta un pont de 120 metres de longitud i 10 metres d’altura, amb una amplada de 9,30 metres, que necessitarà de tal·lús de fins a 6 metres d’altura. La carretera actual té una amplada mitjana de 5 metres i la millora preveu eixamplar-la fins als 8 metres.

Asseguren que el projecte no és adequat i que promourà un major ús i a més velocitat d’aquesta via, i amb més vehicles pesats. Consideren que l’única millora de la carretera passaria per refer el gual sobre el riu Manol». 

L’ampliació de carreteres locals està generant debat i oposició en alguns punts de la comarca. Des de Siurana d’Empordà els veïns es van mobilitzar per frenar l’ampliació de la carretera.