La diversitat de figures de protecció i la seva dispersió amb espais lliures entre municipis han afavorit l’allau d’avantprojectes de parcs eòlics. Hi està d’acord?

Totalment, el fraccionament de les àrees protegides de l’Albera ens juga a la contra. Si obrim el mapa de la zona i hi posem tots els avantprojectes que s’han anunciat fins ara, veurem que no es tracta de microparcs, com diuen, sinó que és un gran projecte eòlic que afecta bona part del territori. Alguns municipis queden envoltats pels grans molins.

Creu que hi ha possibilitats reals de reconduir la situació?

Les últimes notícies que tenim és que, a principi de tardor, el Govern plantejarà una modificació del decret que ha desencadenat aquesta situació. Des dels municipis, sempre hem demanat una planificació que permetés tirar endavant la implantació de la captació d’energies renovables en els llocs adequats. Anys enrere, des del Consell Comarcal, vam encarregar un estudi a l’Institut Cerdà que feia una proposta molt clara d’aprofitament dels corredors d’infraestructures.

Tots els ajuntaments de l’Albera semblen tenir clar que aquesta corre perill, tal com la coneixem.

Coincidim tots els alcaldes de la zona en el fet que tenim un gran patrimoni natural i històric que ens ha costat molt preservar fins ara. L’impacte paisatgístic pot ser molt elevat, també en la fauna i, a més, en molts altres aspectes, com el turístic.

Creuen que de l’Albera només se’n recorden quan hi ha un gran foc?

Aquest tema és molt preocupant, perquè les grans torres eòliques i els mitjans aeris que han de lluitar contra els incendis no són compatibles. Ho hem fet constar de manera clara a les al·legacions fetes fins ara.